• videos gay
 •  top

  Biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży

   

  I. REGULAMIN - Biegi towarzyszące - dzieci i młodzieży

  1. Biegi towarzyszące odbywać się będą w dniu 26 maja 2018 roku (sobota), w godzinach 13:40 – 14:30.
  2. Zapisy do 15 minut przed biegami w budynku ZSP przy ul. 3 Maja 21. Wpisowego nie pobiera się.
  3. Start do biegów towarzyszących będzie miał miejsce na linii startu do biegu głównego, tj. na ulicy 3-go Maja- obok budynku ZSP Pasłęk.
  4. Uczestnicy biegów towarzyszących zobowiązani są zgłoszenia się w biurze zawodów (celem wpisania na listę startową oraz odebrania kartki startowej).
  5. W biegach towarzyszących biorą udział dzieci, uczniowie szkół, za których odpowiedzialność ponoszą rodzice lub inni prawni opiekunowie.
  6. Uczestnicy biegów towarzyszących nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  7. Niepełnoletni mogą być pod tymczasową opieką nauczycieli pod warunkiem okazania list zgłoszeniowych do biegów, potwierdzonych przez Dyrektora Szkoły, do której uczęszczają uczniowie.
  8. Uczestnicy biegów towarzyszących zobowiązani są do posiadania aktualnych legitymacji szkolnych!!!
  9. Orientacyjny czas startu do biegów towarzyszących:

  (W zależności od liczby startujących, rozdzielnie dziewczęta i chłopcy)

  -13: 40 – (1)Bieg Małego Skrzata – 400m. (dzieci ur. 2012 i młodsze)

  -13: 50 – (2)Bieg Dużego Skrzata – 400m. (dzieci, ur. 2011/ 2010)

  -14: 00 – (3)Bieg Szalonego Małolata – 800m. (ur. 2009/ 2008)

  -14: 15 – (4)Bieg Nastolatka – 1000. (ur. 2007/2006/2005)

  -14: 30 – (5)Bieg Nadziei Olimpijskich – 1000m. (ur. 2004/2003/2002).

  1. Organizatorzy przewidują medale dla wszystkich, którzy ukończą bieg.
  2. Nagrody:

  Za zajęcie miejsc I-III – puchary i nagrody rzeczowe. Nagrody będą wręczane na podium przy mecie bezpośrednio po zakończeniu każdego z biegów.

  II. Postanowienia końcowe dla biegu głównego i biegów towarzyszących

  1. Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
  2. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.
  3. Uczestnicy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ubezpieczają się we własnym zakresie.
  4. Uczestnicy zobowiązują się do wykonywania poleceń służb porządkowych.
  5. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu odbywania się imprezy.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów wykonywanych podczas imprezy do celów organizacyjnych, marketingowych.
  7. Uczestnicy przebywają i poruszają się na terenie imprezy wg oznaczeń i komunikatów odpowiedzialnych służb.
  8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

  III. Inne

  • Dyrektor wykonawczy, sportowy: Piotr Zienkiewicz, tel: +48 694 798 118; e-mail: piazz@wp.pl; sekretariat@biegfilipidesa.pl
  • Dyrektor wykonawczy z ramienia Zespołu Szkół Powszechnych: Marek Sarnowski, tel: +48 600 980 141 Organizatorzy

   

  Zgodą rodziców – druk do pobrania

 • adultjoy latex shemales