• videos gay
 •  top

  Biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży

  I.REGULAMIN

  1. Biegi towarzyszące odbywać się będą w dniu 26 maja 2018 roku (sobota), w godzinach 13:30 – 14:30.
  2. Zapisy do 15 minut przed biegami w budynku SP3 przy ul. 3 Maja 21.
  3. Wpisowego nie pobiera się.
  4. Start do biegów towarzyszących będzie miał miejsce na linii startu do biegu głównego, tj. na ulicy 3-go Maja- obok budynku SP3 Pasłęk.
  5. Uczestnicy biegów towarzyszących zobowiązani są zgłoszenia się w biurze zawodów (celem wpisania na listę startową oraz odebrania kartki startowej).
  6. W biegach towarzyszących biorą udział dzieci, uczniowie szkół, za których odpowiedzialność ponoszą rodzice lub inni prawni opiekunowie.
  7. Uczestnicy biegów towarzyszących nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  8. Niepełnoletni mogą być pod tymczasową opieką nauczycieli pod warunkiem okazania list zgłoszeniowych do biegów, potwierdzonych przez Dyrektora Szkoły, do której uczęszczają uczniowie.
  9. Uczestnicy biegów towarzyszących zobowiązani są do posiadania aktualnych legitymacji szkolnych!!!
   1. Uczestnicy biegow towarzyszących podczas zapisów okazują podpisaną przez rodziców lub odpowiednie osoby zgody rodzica nieletniego uczestnika biegów.
  10. Orientacyjny czas startu do biegów towarzyszących:
   (W przypadku dużej liczby startujących, rozdzielnie dziewczęta i chłopcy)

  - 13:30 - (1) Bieg Krasnala – 200m. (dzieci ur. 2013r. i młodsze)

  - 13:40 - (2) Bieg Małego Skrzata – 400m. (dzieci ur. 2011/ 2012r.)

  - 13:50 - (3) Bieg Dużego Skrzata  – 400m. (ur. 2009/ 2010r.)

  - 14:00 - (4) Bieg Szalonego Małolata – 800m. (ur. 2007/2008r.)

  - 14:10 - (5) Bieg Nastolatka – 800. (ur. 2005/2006r.)

  - 14:20 - (6) Bieg Nadziei Olimpijskich – 1000m. (ur. 2004/2003r. – klasyfikacja oddzielna oraz ur. 2002r. –  klasyfikacja prowadzona w przypadku udziału co najmniej 3 uczestników jednej płci)

  11. Organizatorzy przewidują medale dla wszystkich, którzy ukończą bieg.
  12. Nagrody:Za zajęcie miejsc I-III – puchary i nagrody rzeczowe. Nagrody będą wręczane na podium przy mecie bezpośrednio po zakończeniu każdego z biegów.

  II.Postanowienia końcowe dla biegu głównego i biegów towarzyszących

  1. Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
  2. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.
  3. Uczestnicy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ubezpieczają się we własnym zakresie.
  4. Uczestnicy zobowiązują się do wykonywania poleceń służb zabezpieczających imprezę, tj. policji, straży pożarnej, straży miejskiej, wolontariuszy oraz innych służb porządkowych.
  5. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających w miejscu odbywania się imprezy.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów wykonywanych podczas imprezy do celów organizacyjnych, marketingowych.
  7. Uczestnicy przebywają i poruszają się na terenie imprezy wg oznaczeń i komunikatów odpowiedzialnych służb.
  8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

  III.Inne

  •  Dyrektor wykonawczy, sportowy: Piotr Zienkiewicz, tel: +48 694 798 118; e-mail: piazz@wp.pl
  • Dyrektor wykonawczy z ramienia Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku: Marek Sarnowski, tel: +48 600 980 141

  Organizatorzy

 • adultjoy latex shemales